Vad är IUP?

Att utbildning ger människor kunskap och är en grundpelare i samhällsutvecklingen råder det inget tvivel om. Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter till lärande, samtidigt som många strukturer och tillvägagångssätt lever kvar. Hur kan vi förena dessa möjligheter och hitta en väg framåt för att främja fortsatt utveckling? Svemo, SAFF och SBBF har tillsammans med Consid utvecklat Idrottens utbildningsplattform, IUP, ett modernt digitalt verktyg som ska ta lärande och utbildning inom idrottsförbunden till helt nya nivåer.

Att allt skulle finnas under ett och samma paraply var tidigt ett tydligt krav från förbunden och den arbetshypotes som fick vara utgångspunkt för det fortsatta arbetet. För att förenkla för både utbildaren och de som blir utbildade utgick vi från ett antal ankarpunkter:

  • En digital utbildningsplattform som samlar information om utbildningar och medlemmar på ett och samma ställe.
  • Den är tillgänglig på flera enheter (desktop, surfplatta och mobil) och ger ökad effektivitet för både administratörer och medlemmar.
  • Medlemssida där medlemmen kan söka och anmäla sig till utbildningar, se genomförda och pågående utbildningar och få tips om relevanta utbildningar.
  • Motivationshöjande och engagerande genom att man kan skapa interaktiva utbildningar (till exempel quiz) och få snabb feedback.
  • Minskade kostnader för resor och lokalhyror med hjälp av digitaliserat utbildningsmaterial.
  • Administratörer kan enkelt sortera informationen och få fram adekvata rapporter och statistik. 
  • Lätt att redigera utbildningssidor, delmoment, utbildningstillfällen och utbildningsmaterial.

Teknisk lösning

För att göra plattformen dynamisk och lättarbetad är utbildningarna uppbyggda modulärt och indelade i ”målgrupp” och ”kompetenser”. På så sätt kan medlemmarna på ett enkelt sätt söka och hitta rätt utbildningar, få fördjupad information och även anmäla sig till både digitala och fysiska utbildningar.

IUPs grafiska uttryck är enhetligt, men ändå dynamiskt. För just din plattform kan du välja mellan ett ljust och ett mörkt tema, och sedan addera färger och logotyp utifrån din grafiska profil.
Inloggning kan ske via en integration med IdrottOnline och/eller via Freja eID+.
Vi strävar efter att ständigt utveckla och förbättra IUP – och här är dina idéer viktiga. Om ditt förbund har ett önskemål om en funktion ser vi gärna över möjligheten att utveckla denna för plattformen. Även om din önskade funktion är så specifik att inte fler förbund kan dra nytta av den, undersöker vi givetvis om vi kan utveckla den för just din miljö.
Allt utbildningsmaterial skapas i program från Articulate som är ledande inom författarverktyg för digitala utbildningar. IUP är idag anpassad för att kunna importera material från Storyline 360 och Rise 360, där ”Storyline” är ett komplett Windows baserat författarverktyg och ”Rise” är ett webbaserat författarverktyg. Båda verktygen från Articulate är enkla att komma igång med och erbjuder marknadens vassaste funktioner. När ditt innehåll är producerat är det mycket enkelt att editera, spara ut och ladda upp ett nytt material i IUP.

Läs mer om Storyline 360 här

Läs mer om Rise 360 här